Quảng Cáo Facebook

TĂNG DOANH THU – TĂNG TƯƠNG TÁC CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN MẠNG XÃ HỘI

quảng cáo tăng like facebook

quảng cáo tăng tương tác page

Tăng truy cập Website thông qua quảng cáo Fanpage

CHỌN SÁNG TẠO SỐ TRIỂN KHAI CHIÊN DỊCH QUẢNG CÁO FACEBOOK CỦA BẠN ?

quy trình triển khai quảng cáo tại sáng tạo số

BẢNG GIÁ & PHÍ QUẢNG CÁO

 • *  Giá quảng cáo là chi phí quảng cáo được trả 100% cho Facebook /Google..
 • **Phí quảng cáo x% là phí mà Sáng Tạo Số thu cho dịch vụ khởi tạo, setups, quản trị hiệu quả & báo cáo

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO BÀI VIẾT – HÌNH ẢNH – ALBUM ẢNH

Gói Pro #1
50,000đ
Giá tính gói / Ngày (Tháng x30). Các thông tin ước tính chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo Fanpage, lĩnh vực kinh doanh và thời điểm. Vui lòng liên hệ để được khảo sát & báo chi tiết.
Vị trí QC: Đề Xuất
Lượt tiếp cận: ~2000
Click tháng: ~1500?

Setups: Miễn Phí
Báo cáo: Theo Tuần
Phí dich vụ: 20%


Áp dụng cho:

 • Quảng cáo bài viết
 • Quảng cáo Album
 • Quảng cáo Video
ĐĂNG KÝ NGAY
Gói Pro #3
200,000đ
Giá tính gói / Ngày (Tháng x30). Các thông tin ước tính chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo Fanpage, lĩnh vực kinh doanh và thời điểm. Vui lòng liên hệ để được khảo sát & báo chi tiết.
Vị trí QC: Đề Xuất
Lượt tiếp cận: ~8000
Cam kết Click: ~5000?

Setups: Miễn Phí
Báo cáo: Theo Tuần
Phí dich vụ: 15%


Áp dụng cho:

 • Quảng cáo bài viết
 • Quảng cáo Album
 • Quảng cáo Video
ĐĂNG KÝ NGAY
Gói Pro #3
500,000đ
Giá tính gói / Ngày (Tháng x30). Các thông tin ước tính chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo Fanpage, lĩnh vực kinh doanh và thời điểm. Vui lòng liên hệ để được khảo sát & báo chi tiết.
Vị trí QC: Đề Xuất
Lượt tiếp cận: ~20.000
Cam kết Click:~10.000?

Setups: Miễn Phí
Báo cáo: Theo Tuần
Phí dich vụ: 10%


Áp dụng cho:

 • Quảng cáo bài viết
 • Quảng cáo Album
 • Quảng cáo Video
ĐĂNG KÝ NGAY

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VIDEO

Gói VID #1
100,000đ
Giá tính gói / Ngày (Tháng x30). Các thông tin ước tính chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo Fanpage, lĩnh vực kinh doanh và thời điểm. Vui lòng liên hệ để được khảo sát & báo chi tiết.
Vị trí QC: Đề Xuất
Views tháng: ~2000?

Setups: Miễn Phí
Báo cáo: Theo Tuần
Phí dich vụ: 20%


Áp dụng cho:

 • Quảng cáo Video
 • Quảng cáo TVC
ĐĂNG KÝ NGAY
Gói VID #2
150,000đ
Giá tính gói / Ngày (Tháng x30). Các thông tin ước tính chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo Fanpage, lĩnh vực kinh doanh và thời điểm. Vui lòng liên hệ để được khảo sát & báo chi tiết.
Vị trí QC: Đề Xuất
Views tháng: ~3500?

Setups: Miễn Phí
Báo cáo: Theo Tuần
Phí dich vụ: 20%


Áp dụng cho:

 • Quảng cáo Video
 • Quảng cáo TVC
ĐĂNG KÝ NGAY
Gói VID #2
200,000đ
Giá tính gói / Ngày (Tháng x30). Các thông tin ước tính chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo Fanpage, lĩnh vực kinh doanh và thời điểm. Vui lòng liên hệ để được khảo sát & báo chi tiết.
Vị trí QC: Đề Xuất
Views tháng: ~5000?

Setups: Miễn Phí
Báo cáo: Theo Tuần
Phí dich vụ: 20%


Áp dụng cho:

 • Quảng cáo Video
 • Quảng cáo TVC
ĐĂNG KÝ NGAY
Gói VID #2
250,000đ
Giá tính gói / Ngày (Tháng x30). Các thông tin ước tính chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo Fanpage, lĩnh vực kinh doanh và thời điểm. Vui lòng liên hệ để được khảo sát & báo chi tiết.
Vị trí QC: Đề Xuất
Views tháng: ~8000?

Setups: Miễn Phí
Báo cáo: Theo Tuần
Phí dich vụ: 20%


Áp dụng cho:

 • Quảng cáo Video
 • Quảng cáo TVC
ĐĂNG KÝ NGAY

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TĂNG LIKE FACEBOOK: CHỈ TỪ 500đ / Like tự nhiên

LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ CHI TIẾT CHO FANPAGE & WEBSITE CỦA BẠN

liên hệ ngay